Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Pucle s.r.o., IČ: 51 109 581 zapsaná v Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín, Vložka číslo 35314/R (dále jen „prodávající“) (spotřebitelem), jejímž předmětem je nákup prostřednictvím stránky puclepucle.com.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba způsobilá k právním úkonům (spotřebitel), nebo právnická osoba (která je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku), která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem internetového obchodu www.puclepucle.com.

Spotřebitelem podle těchto všeobecných obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží předáno (dále jen „oprávněná osoba“).

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, který je zpracován systémem obchodu a je ze strany spotřebitele návrhem na uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající:

Pucle s.r.o.,
Hodžova 79, 911 01, Trenčín,
Telefon: 0905 528 516 ( denne v čase od 9.00 – 18.00 hod),
email: info@puclepucle.com
IČO: 51109581
DIČ: 2120597974
IBAN: SK8683300000002101301397
BIC (Swift) kód: FIOZSKBAXXX.
Nejsme plátci DPH.

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Prodávající se Spotřebitelem uzavírá na dálku smlouvu, jejímž předmětem je prodej a koupě zboží na internetové stránce puclepucle.com prodávajícího. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemnou formou: e-mailem přes e-shop.

Po zpětném potvrzení objednávky kupujícího, které Prodávající zasílá e-mailem, vzniká závazná kupní smlouva je v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku. Za zpětné potvrzení se nepovažuje automatický e-mail, který obdržíte ihned po zaslání objednávky.

Tento email slouží pouze jako informace o zaevidování objednávky v našem elektronickém systému. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky. V případě, že ověření není úspěšné, případně spotřebitel nereaguje na emailový požadavek prodejce do 5 dnů od jejího zaslání, prodávající považuje takovou objednávku za neplatnou a provede její stornování.

Ceny a označení zboží

U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce internetového obchodu uvedeno označení předmětného zboží, včetně popisu hlavních vlastností zboží. U každého jednotlivého zboží je přímo v konkrétní nabídce uvedena celková cena zboží v měně EUR (na CZ webu v CZK). Tato cena je konečná (nejsme plátci DPH), včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení. Platná je vždy cena v době odeslání objednávky, přičemž prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech produktu nebo do vyprodání zásob. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníka nebo slevy poskytované na základě spolupráce Prodávajícího se třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.

Dodací lhůty

V případě, že máme uvedeno Zboží na stránce znamená, že ho máme na skladě. Zboží expedujeme nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, případně v případě platby na účet po obdržení ceny za objedávnu na Prodávajícím stanovený bankovní účet. O dostupnosti zboží Vás budeme informovat. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat Vaši objednávku na zboží, pokud Vám jej nebude schopen dodat z důvodu jeho vyprodání. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícímu neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem.

Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomí Prodávající Kupujícího v co možná nejkratší době a sdělí mu předpokládaný termín dodání zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. Pokud se Prodávajícímu nepodaří zboží zajistit ani v dodatečné lhůtě, Kupující má právo od smlouvy odstoupit.

Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas Kupující s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje Kupujícího odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo dodatečných poplatků. Dohodnutá dodací lhůta platí, nenastanou-li nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, tzn. j. . okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení.

V případě bankovního převodu předem jako Kupujícím zvoleného způsobu platby však odesílá Prodávající zboží až po připsání celé částky na účet /t.j. včetně poštovného/ Vlastnické právo ke zboží přechází na Koupujícího zaplacením kupní částky v plné výši.

Způsob dodání zboží a místo

Místem plnění smlouvy se rozumí adresa, která je uvedena Kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží na adrese uvedené na objednávce.

Místem plnění smlouvy zboží se také rozumí i osobní předání produktu prodávajícím spotřebiteli. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů nebo osobně uvedených v objednávce, nebo na základě dohody se spotřebitelem.

V případě, že si spotřebitel zboží nepřevezme a zboží se Prodávajícímu vrátí zpět, Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit a od Kupujícímu požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpětným zasláním zboží).

Opětovné doručení zásilky je možné jen po vzájemné dohodě. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na Kupujícího.

Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (kurýr) nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny.

Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení. Při přebírání zásilky je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce.

Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

Způsob platby

Spotřebitel hradí částku objednávky

 • převodním příkazem na základě vystavené zálohové faktury
 • nebo faktury vkladem na účet prodávajícího na základě vystavené zálohové faktury
 • nebo platba kartou
 • na dobírku při převzetí zboží od přepravce
 • osobně při převzetí

Poštovné a jiné poplatky

Poštovné je spotřebitel povinen zaplatit spolu s cenou zboží tak, jak je uvedeno na objednávce. V e-shopu jsou všechny ceny zboží a dopravy konečné. K uvedeným cenám zboží připočítává Prodávající následující poštovné:

Kurýr GLS A GLS EXPRESS:

V případě dodání KURÍREM GLS odesíláme zásilku do 2-5 pracovních dnů. Cena této služby je 6,5 EUR – GLS je dostupný jen na Slovensku (cena se může lišit při větší objednávce).

Při navolení služby GLS EXPRESS odesíláme zásilu v den objednání, případně nejpozději druhý den ráno. Cena této služby je 12 EUR.

PACKETA ( Zásilkovna)

PACKETA V případě dodání prostřednictvím služby PACKETA na výdejní místo odesíláme zásilku do 2 – 5 pracovních dnů. Cena této služby je 6,20 EUR do České republiky – cca 150 CZK.

Osobní odběr HALUZICÍCH (NMnV): V případě osobního odběru v Haluzicích Vás budeme brzy po odeslání objednávky kontaktovat emailem, abychom si dohodli termín a den odběru. Osobní odběr je bezplatný.

Zahraničí:

V případě dodání do ZAHRANIČÍ odesíláme zásilku do 3 pracovních dnů a dodání trvá obvykle 5 – 10 pracovních dnů. Přibližná cena poštovného se liší od dané země (cena se může lišit při objednávce vyšší hmotnosti).

Způsoby platby

Je u nás možná platba kartou, na dobírku, převodem na účet, nebo i v hotovosti při osobním odběru. Fakturu za váš nákup naleznete v příloze emailu, který vám automaticky přijde po odeslání objednávky. Preferujeme elektronickou formu, neboť se snažíme šetřit životní prostředí.

Pokud byste si přáli i vytištěnou fakturu v zásilce, prosíme, odpovězte na daný email jen krátkým slovíčkem faktura a zašleme vám ji i vytištěnou k vaší objednávce. Uváděné ceny jsou platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť a budou oznámeny

Kupujícímu na uvedený e-mail do 24 hodin od zaslání objednávky k odsouhlasení konečné ceny dopravy. Jiné poplatky ani balné Prodávající neúčtuje. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě zákazníkova přání může být Kupujícímu účtováno poštovné za každou zásilku samostatně.

Stornování objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího s Kupujícím, tj. v den, kdy Prodávající ověřuje objednávka u Kupujícího. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí Prodávající Kupujícímu také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky. V případě požadavku zrušení objednávky nejsou Kupujícímu účtovány žádné poplatky spojené s tímto úkonem. V případě, že Kupující uhradil objednávku platbou předem (bankovním převodem) Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 pracovních dnů způsobem, jakým předem zaplacenou úhradu přijal od Kupujícího (vrácením – převodem na bankovní účet).

Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 zákona č.. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení běží okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo emailem na info@puclepucle.com, přičemž může použít formulář k Oznámení o odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující oznámení o odstoupení od smlouvy odeslal nejpozději v poslední den lhůty.

V souladu s ust. §517 ods. Občanského zákoníku může Kupující uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy resp. závazné objednávky bylo dodání několika titulů) a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části. Pokud se Kupující rozhodne vrátit zboží, oznámí to Prodávajícímu předem e-mailem a uvede způsob, jakým bude zboží doručeno.

Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá.

Vrácené zboží Prodávající doporučuje Kupujícímu zaslat jako doporučenou zásilku nebo při vyšší hodnotě zboží i jako pojištěný balík. Dojde-li k poškození zboží během přepravy na základě odstoupení od smlouvy, poškozené zboží bude vráceno odesílateli. Za takto vzniklé škody Prodávající nenese zodpovědnost. Po odstoupení od smlouvy Prodávající Kupujícímu vrátí všechny platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Kupujícímu. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který Prodávající nabízí. Platby budou Kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručeno oznámení Kupujícího o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud Kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží bude Kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího. Kupující má povinnost zaslat Zboží zpět na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešle Kupující zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese Kupující. Kupující odpovídá pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Reklamování zboží a záruční doba zboží

Záruční doba u nových výrobků je zákonem stanovena doba 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou Kupujícím – Spotřebitelem. Kupující – Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy není podnikatelem ve smyslu § 2 ods. 2 Obchodního zákoníku a nejedná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V případě, že je uzavírána kupní smlouva Kupujícím – podnikatelem, jejich vztah se řídí obchodním zákoníkem, který neobsahuje zákonnou záruku.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za:

 • dodržení ceny, která byla platná v době odeslání objednávky zákazníkem, došlo-li k akceptaci objednávky
 • odeslání zboží bez vad
 • dodání zboží v množství a kvalitě dle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci
 • přiložení daňového dokladu (faktura), pokud si spotřebitel nepřál jinak.

Prodávající nenese odpovědnost za:

 • zpožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (kurýr)
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
 • poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.)

Prodávající odpovídá za závady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám na které není výrobek určen a je také v rozporu s běžným používáním výrobku a návodem výrobce.

Záruka se nevztahuje ani na běžné opotřebení výrobku jeho používáním. Záruční reklamace je taková reklamace, u které je zjevné, že k poškození nedošlo nesprávným a neúměrným zacházením, čímž se rozumí: použití výrobku k jiným účelům než je určen, působením výrobku nadměrnou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipulací s výrobkem. Řešení reklamací se řídí REKLAMAČNÍM ŘÁDEM, který je součástí obchodních podmínek.

Alternativním řešení sporů (ARS)

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@puclepucle.com, není-li spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb., ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel – kupující podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 Sb Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Přejít nahoru

Poštovné a balné

Packeta odosielame do 2-5 pracovných dní 3 €
Osobný odber v Haluziciach - Nové Mesto nad Váhom Zdarma
Osobné doručenie Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a okolie 1 €
Chcete sa stať našim Pucle ilustrátorom*ilustrátorkou? Zapojte sa do nášho OPEN CALLu 2024. Téma na tento rok je Architektúra 20. storočia.

Poštovné a balné

Kuriér GLS odesíláme do 2-5 pracovních dnů 6,5 € (cca 156 CZK)
GLS Express odeslání zásilky v den objednání, případně nejpozději druhý den ráno 12 € (cca 288 CZK)
Packeta odesíláme do 2-5 pracovních dnů 6,20 € (cca 150 CZK)
Osobní odběr v Haluzicích - Nové Město nad Váhem / Slovensko Zdarma